Welkom bij Brieven aan Persephone

In Brieven aan Persephone schrijft transitiepsychologe Angela Stoof brieven aan haar fictieve dochter Persephone. Persephone (23) maakt een wereldreis waarin ze een middelpunt hoopt te vinden in zichzelf en in een wereld vol verandering.

 

Brieven aan Persephone is een transitieroman en tevens een literair-maatschappelijk project, waarin Angela onderzoekt hoe we met elkaar kunnen spreken over de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Hierbij gaat het over onze gezamenlijke zoektocht naar andere manieren van werken, leven en samenleven, met respect voor de grenzen en behoeften van mens, dier en planeet.

Uit: Brieven aan Persephone, 1 september

“Al langere tijd heb ik het gevoel dat je ergens naar op zoek bent, iets dat te maken heeft met bestemming, betekenis, rust. Je zoekt naar een middelpunt, in jezelf en in de wereld. 

Deze zoektocht valt nog niet mee in een wereld waarin zoveel rumoer is, waarin de meningen over elkaar buitelen in een strijd om onze aandacht, waarin velen roepen maar slechts weinigen luisteren. Een wereld ook, waarin het bombardement van verontrustende feiten over ons klimaat aanzwelt. Soms lijkt het alsof de media er genoegen in scheppen om een hopeloze toekomst te schetsen: de grondstoffen raken op, de verandering gaat te traag, de gevestigde belangen zijn te groot. 

Ik geloof daar niet in, in die hopeloze toekomst, en jij gelukkig ook niet.”Het verhaal

Brieven aan Persephone is een transitieroman. Het gaat over het menselijke zoekproces naar een mooiere, gezondere en eerlijkere wereld, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en sociale rechtvaardigheid. Hoe pakken we dat aan, wat is daarbij ons kompas, hoe vinden we onze plek, hoe hebben we het hierover met andere mensen en wat komen we daarbij tegen?

 

Verbondenheid en mildheid

Het verhaal heeft de vorm van een intieme briefwisseling tussen moeder en dochter, waarbij alleen de brieven van de moeder te lezen zijn. Daardoor is het gesprek van meet af aan gegrond in verbondenheid, veiligheid en een gedeelde geschiedenis. Er ontstaat een dialoog waarbij de gesprekspartners zorgzaam zijn voor elkaar, open staan voor de denkbeelden en het zoekproces van de ander, en bovenal de relatie intact willen houden. Dit brengt mildheid in het gesprek, en dat is belangrijk, omdat het gesprek over maatschappelijke transitie en systeemverandering zich niet zelden afspeelt in een sfeer van polarisatie en wij-zij-denken.

 

Samenhang en een betekenisvol geheel

De roman is zo opgezet dat er op momenten een losse brief verschijnt, via sociale media, een mailinglist en deze website. De gedachte hierachter is dat veel mensen verlangen naar een verhalend, betekenisvol geheel, ook met betrekking tot maatschappelijke transitie. De literaire vorm van een brievenreeks biedt de mogelijkheid om gedurende een langere tijd een samenhangend verhaal te creëren. Het is een vorm die het mogelijk maakt om iets anders te doen, temidden van de gefragmenteerde berichtgeving op met name sociale media en in nieuwsmedia.

 

Ruimte voor de hele mens

Wanneer mensen bezig zijn met de grote vraagstukken van onze tijd, komt er een rijk, gelaagd en genuanceerd zoekproces op gang. Het is een zoekproces dat veel meer omvat dan bijvoorbeeld wetenschappelijke feiten, persoonlijke meningen en strategische belangen. Ons hele menszijn is bij dit proces betrokken. Brieven aan Persephone is zo opgezet dat er ruimte ontstaat voor de hele mens. Het zoekproces van zowel moeder als dochter wordt verteld tegen de achtergrond van hun gedeelde geschiedenis, hun gezamenlijke biografie. Daardoor is er ruimte voor een rijke dialoog, gevoed door een breed palet aan ideeën, emoties, verlangens, alledaagse ervaringen, humor, creativiteit en spiritualiteit. Het is een dialoog voorbij de status quo.

De status quo onderzoeken

Hoe praten we met elkaar over de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd, en over het zoekproces van mensen daarin? 

 

Wat is de status quo, in bijvoorbeeld bestuurskamers, conferentiezalen en huiskamers, of op demonstratieterreinen en sociale media? Wat zijn de dingen waarvan we weten: dit kunnen we wel zeggen, en dat kunnen we beter niet zeggen? Wat houden we achter, wat mag op voorhand niet meedoen in het gezamenlijke zoekproces naar een gezondere en rechtvaardigere wereld? 

 

Een belangrijke vraag is ook: hoe veranderen we zelf onder invloed van de status quo? Wat is vanzelfsprekend geworden in de manier waarop we zelf denken en praten over maatschappelijke transitie en systeemverandering?

 

Brieven aan Persephone is niet alleen bedoeld om lezers te bemoedigen en te inspireren, maar ook om de dialoog over 'het rijke gesprek' op gang te brengen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te praten!Dit project volgen

De brieven zijn te volgen via LinkedIn, Facebook en Instagram. 

 

Geïnteresseerden die geen gebruik maken van sociale media kunnen uiteraard op deze website terecht voor de brieven. Ook kun je je aanmelden voor de wekelijkse mailinglist.

Hier kun je meer lezen over de achtergrond van de Brieven, de schilderijen op deze website en de andere inspiratiebronnen.

Enthousiast over Brieven aan Persephone? Lees hier hoe je dit project kunt steunen.

Heb je een vraag of wil je iets delen? Hier kun je contact opnemen.Over Angela Stoof

Dr. Angela Stoof (1974) is transitiepsychologe bij De Milde Organisatie. Ze studeerde Cognitieve Psychologie, Informatiekunde en Theologie. In 2024 verschijnt haar boek Perspectief, een hoopvol en optimistisch boek over maatschappelijke transitie en systeemverandering.