Dialoog

Hoe praten we met elkaar over onze zoektocht naar andere manieren van werken, leven en samenleven, met respect voor de grenzen en behoeften van mens, dier en planeet? 

 

Brieven aan Persephone is niet alleen bedoeld om lezers te bemoedigen en te inspireren, maar ook om de dialoog over ‘het rijke gesprek’ op gang te brengen. Praat je mee?

Gespreksthema's

  • Hoe zou je het liefst willen praten over de zoektocht naar een mooiere, gezondere, rechtvaardigere wereld? Waar loop je tegenaan, in de huidige gesprekken die je daarover voert? Waar is de gespreksruimte wellicht te beperkt of te onveilig? Waar verlang je naar?
  • Zijn er elementen in Brieven aan Persephone die je raken en je wellicht helpen om te beseffen waar je naar verlangt, of waar je tegenaan loopt? Wat ervaar je, als je de brieven leest? Wat roept het bij je op? Hoe interpreteer je dat?
  • Hoe helpt het verhaal je om je bewuster te worden van de status quo in bijvoorbeeld bestuurskamers, conferentiezalen en huiskamers, of op demonstratieterreinen en sociale media? Wat zijn de dingen waarvan je weet: dit kan ik op deze plek, temidden van deze mensen, wel zeggen; en dit kan ik beter niet zeggen? Wat houd je achter, wat mag op voorhand niet meedoen in de dialoog? 
  • Hoe verander je zelf onder invloed van de status quo? Wat is vanzelfsprekend geworden in jezelf als het gaat over de manier waarop je denkt en spreekt over maatschappelijke transitie en systeemverandering? Hoe kun je daarop alert blijven?
  • Wat kun je wellicht anders doen, in de gesprekken die je zelf voert, en wat zou een eerste stap kunnen zijn?

Rivierdal, Hercules Segers, ca. 1626-1630 | Rijksmuseum, Amsterdam
Rivierdal, Hercules Segers, ca. 1626-1630 | Rijksmuseum, Amsterdam